Xi măng Sông Gianh PC40/PC50 rời

Availability: In stock

Sku:

Be the first to review this product

Quick Overview

Được sử dụng cho các công trình chuyên dụng, cấu kiện bê-tông đúc sẵn, và những hạng mục chịu lớn, hay đòi hỏi phát triển cường độ nhanh.

Được sử dụng cho các công trình chuyên dụng, cấu kiện bê-tông đúc sẵn, và những hạng mục chịu lớn, hay đòi hỏi phát triển cường độ nhanh.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xi măng Sông Gianh PC40/PC50 rời”

Top